Forum und email
maxdb_embedded_connect

maxdb_embedded_connect

(PECL)

maxdb_embedded_connect -- Open a connection to an embedded MaxDB server

Description

resource maxdb_embedded_connect ( [string dbname] )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.