Forum und email
maxdb_enable_reads_from_master

maxdb_enable_reads_from_master

(PECL)

maxdb_enable_reads_from_master -- Enable reads from master

Description

bool maxdb_enable_reads_from_master ( resource link )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.