Forum und email
maxdb_enable_rpl_parse

maxdb_enable_rpl_parse

(PECL)

maxdb_enable_rpl_parse -- Enable RPL parse

Description

bool maxdb_enable_rpl_parse ( resource link )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.