Forum und email
mhash_get_block_size

mhash_get_block_size

(PHP 3 >= 3.0.9, PHP 4, PHP 5)

mhash_get_block_size -- Získat velikost bloku určeného hashe

Popis

int mhash_get_block_size ( int hash )

mhash_get_block_size() se používá ke zjištění velikosti bloku argumentu hash.

mhash_get_block_size() přijímá jeden argument, hash a vrací velikost v bytech nebo FALSE, pokud hash neexistuje.