Forum und email
mhash_get_hash_name

mhash_get_hash_name

(PHP 3 >= 3.0.9, PHP 4, PHP 5)

mhash_get_hash_name -- Získat název zadaného hashe

Popis

string mhash_get_hash_name ( int hash )

mhash_get_hash_name() se používá ke zjištění názvu zadaného hashe.

mhash_get_hash_name() přijímá id hashe jako argument a vrací název tohoto hashe nebo FALSE, pokud tento hash neexistuje.

Příklad 1. Ukázka mhash_get_hash_name()

<?php
$hash = MHASH_MD5;

print mhash_get_hash_name ($hash);
?>
Výše uvedená ukázka vytiskne:
MD5