Forum und email
ming_useconstants

ming_useconstants

(PHP 5)

ming_useconstants -- Use constant pool

Popis

void ming_useconstants ( int use )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Návratové hodnoty

Nevrací se žádná hodnota.