Forum und email
ming_useswfversion

ming_useswfversion

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5)

ming_useswfversion -- Sets the SWF version

Popis

void ming_useswfversion ( int version )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Návratové hodnoty

Nevrací se žádná hodnota.