Forum und email
msession_connect

msession_connect

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5)

msession_connect -- Connect to msession server

Popis

bool msession_connect ( string host, string port )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.