Forum und email
msession_count

msession_count

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5)

msession_count -- Get session count

Popis

int msession_count ( void )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.