Forum und email
msession_create

msession_create

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5)

msession_create -- Create a session

Popis

bool msession_create ( string session )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.