Forum und email
msession_destroy

msession_destroy

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5)

msession_destroy -- Destroy a session

Popis

bool msession_destroy ( string name )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.