Forum und email
msession_disconnect

msession_disconnect

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5)

msession_disconnect -- Close connection to msession server

Popis

void msession_disconnect ( void )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.