Forum und email
msession_find

msession_find

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5)

msession_find -- Find all sessions with name and value

Popis

array msession_find ( string name, string value )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.