Forum und email
msession_get_array

msession_get_array

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5)

msession_get_array -- Get array of msession variables

Popis

array msession_get_array ( string session )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.