Forum und email
msession_get_data

msession_get_data

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5)

msession_get_data -- Get data session unstructured data

Popis

string msession_get_data ( string session )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.