Forum und email
msession_get

msession_get

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5)

msession_get -- Get value from session

Popis

string msession_get ( string session, string name, string value )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.