Forum und email
msession_inc

msession_inc

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5)

msession_inc -- Increment value in session

Popis

string msession_inc ( string session, string name )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.