Forum und email
msession_list

msession_list

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5)

msession_list -- List all sessions

Popis

array msession_list ( void )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.