Forum und email
msession_lock

msession_lock

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5)

msession_lock -- Lock a session

Popis

int msession_lock ( string name )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.