Forum und email
msession_plugin

msession_plugin

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5)

msession_plugin -- Call an escape function within the msession personality plugin

Popis

string msession_plugin ( string session, string val [, string param] )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.