Forum und email
msession_randstr

msession_randstr

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5)

msession_randstr -- Get random string

Popis

string msession_randstr ( int param )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.