Forum und email
msession_set_array

msession_set_array

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5)

msession_set_array -- Set msession variables from an array

Popis

void msession_set_array ( string session, array tuples )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.