Forum und email
msession_set_data

msession_set_data

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5)

msession_set_data -- Set data session unstructured data

Popis

bool msession_set_data ( string session, string value )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.