Forum und email
msession_set

msession_set

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5)

msession_set -- Set value in session

Popis

bool msession_set ( string session, string name, string value )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.