Forum und email
msession_timeout

msession_timeout

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5)

msession_timeout -- Set/get session timeout

Popis

int msession_timeout ( string session [, int param] )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.