Forum und email
msession_uniq

msession_uniq

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5)

msession_uniq -- Get unique id

Popis

string msession_uniq ( int param )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.