Forum und email
msession_unlock

msession_unlock

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5)

msession_unlock -- Unlock a session

Popis

int msession_unlock ( string session, int key )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.