Forum und email
mssql_get_last_message

mssql_get_last_message

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

mssql_get_last_message -- Returns the last message from the server

Popis

string mssql_get_last_message ( void )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.