Forum und email
mssql_guid_string

mssql_guid_string

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5)

mssql_guid_string -- Converts a 16 byte binary GUID to a string

Popis

string mssql_guid_string ( string binary [, int short_format] )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.