Forum und email
mysqli_embedded_server_start

mysqli_embedded_server_start

(PHP 5 >= 5.1.0RC1)

mysqli_embedded_server_start -- 

Popis

bool mysqli_embedded_server_start ( bool start, array arguments, array groups )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.