Forum und email
mysqli_enable_reads_from_master

mysqli_enable_reads_from_master

(PHP 5)

mysqli_enable_reads_from_master -- Enable reads from master

Popis

bool mysqli_enable_reads_from_master ( mysqli link )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.