Forum und email
mysqli_enable_rpl_parse

mysqli_enable_rpl_parse

(PHP 5)

mysqli_enable_rpl_parse -- Enable RPL parse

Popis

bool mysqli_enable_rpl_parse ( mysqli link )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.