Forum und email
ncurses_beep

ncurses_beep

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5)

ncurses_beep -- Let the terminal beep

Popis

int ncurses_beep ( void )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

ncurses_beep() sends an audible alert (bell) and if its not possible flashes the screen.

Viz také

ncurses_flash()