Forum und email
ncurses_flash

ncurses_flash

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5)

ncurses_flash -- Flash terminal screen (visual bell)

Popis

bool ncurses_flash ( void )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Flashes the screen, and if its not possible, sends an audible alert (bell).

Návratové hodnoty

Returns FALSE on success, otherwise TRUE.

Viz také

ncurses_beep()