Forum und email
ncurses_flushinp

ncurses_flushinp

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5)

ncurses_flushinp -- Flush keyboard input buffer

Popis

bool ncurses_flushinp ( void )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Throws away any typeahead that has been typed and has not yet been read by your program.

Návratové hodnoty

Returns FALSE on success, otherwise TRUE.