Forum und email
ncurses_border

ncurses_border

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5)

ncurses_border -- Draw a border around the screen using attributed characters

Popis

int ncurses_border ( int left, int right, int top, int bottom, int tl_corner, int tr_corner, int bl_corner, int br_corner )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Draws the specified lines and corners around the main window.

Use ncurses_wborder() for borders around subwindows!

Seznam parametrů

Every parameter expects 0 to draw a line or 1 to skip it.

left

right

top

bottom

tl_corner

Top left corner

tr_corner

Top right corner

bl_corner

Bottom left corner

br_corner

Bottom right corner