Forum und email
ncurses_wborder

ncurses_wborder

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5)

ncurses_wborder -- Draws a border around the window using attributed characters

Popis

int ncurses_wborder ( resource window, int left, int right, int top, int bottom, int tl_corner, int tr_corner, int bl_corner, int br_corner )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Draws the specified lines and corners around the passed window.

Use ncurses_border() for borders around the main window.

Seznam parametrů

Each parameter expects 0 to draw a line and 1 to skip it.

window

The window on which we operate

left

right

top

bottom

tl_corner

Top left corner

tr_corner

Top right corner

bl_corner

Bottom left corner

br_corner

Bottom right corner

Viz také

ncurses_border()