Forum und email
ncurses_wclear

ncurses_wclear

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5)

ncurses_wclear -- Clears window

Popis

int ncurses_wclear ( resource window )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

window