Forum und email
ncurses_wcolor_set

ncurses_wcolor_set

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5)

ncurses_wcolor_set -- Sets windows color pairings

Popis

int ncurses_wcolor_set ( resource window, int color_pair )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

window

color_pair