Forum und email
ncurses_werase

ncurses_werase

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5)

ncurses_werase -- Erase window contents

Popis

int ncurses_werase ( resource window )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

window