Forum und email
ncurses_clear

ncurses_clear

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5)

ncurses_clear -- Clear screen

Popis

bool ncurses_clear ( void )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Clears the screen completely without setting blanks.

Note: ncurses_clear() clears the screen without setting blanks, which have the current background rendition. To clear screen with blanks, use ncurses_erase().

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.

Viz také

ncurses_erase()