Forum und email
ncurses_erase

ncurses_erase

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5)

ncurses_erase -- Erase terminal screen

Popis

bool ncurses_erase ( void )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Fills the terminal screen with blanks.

Created blanks have the current background rendition, set by ncurses_bkgd().

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.