Forum und email
ncurses_erasechar

ncurses_erasechar

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5)

ncurses_erasechar -- Returns current erase character

Popis

string ncurses_erasechar ( void )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Returns the current erase character.

Návratové hodnoty

The current erase char, as a string.