Forum und email
ncurses_killchar

ncurses_killchar

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5)

ncurses_killchar -- Returns current line kill character

Popis

string ncurses_killchar ( void )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Returns the current line kill character.

Návratové hodnoty

Returns the kill character, as a string.