Forum und email
ncurses_keypad

ncurses_keypad

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5)

ncurses_keypad -- Turns keypad on or off

Popis

int ncurses_keypad ( resource window, bool bf )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

window

bf