Forum und email
ncurses_end

ncurses_end

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5)

ncurses_end -- Stop using ncurses, clean up the screen

Popis

int ncurses_end ( void )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.