Forum und email
ncurses_echochar

ncurses_echochar

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5)

ncurses_echochar -- Single character output including refresh

Popis

int ncurses_echochar ( int character )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

character