Forum und email
ncurses_echo

ncurses_echo

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5)

ncurses_echo -- Activate keyboard input echo

Popis

bool ncurses_echo ( void )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Enables echo mode. All characters typed by user are echoed by ncurses_getch().

Návratové hodnoty

Returns FALSE on success, TRUE if any error occurred.

Viz také

ncurses_noecho() to disable echo mode