Forum und email
ncurses_noecho

ncurses_noecho

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5)

ncurses_noecho -- Switch off keyboard input echo

Popis

bool ncurses_noecho ( void )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Prevents echoing of user typed characters.

Návratové hodnoty

Returns TRUE if any error occurred, FALSE otherwise.