Forum und email
ncurses_nocbreak

ncurses_nocbreak

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5)

ncurses_nocbreak -- Switch terminal to cooked mode

Popis

bool ncurses_nocbreak ( void )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Returns terminal to normal (cooked) mode. Initially the terminal may or may not in cbreak mode as the mode is inherited. Therefore a program should call ncurses_cbreak() and ncurses_nocbreak() explicitly.

Návratové hodnoty

Returns TRUE if any error occurred, otherwise FALSE.

Viz také

ncurses_cbreak()